Lämna din förfrågan gratis, enkelt och snabbt!

Var ska projektet utföras?
Vad behöver ni hjälp med?
Kontaktinformation
Genom att skicka förfrågan godkänner du att din kontaktinformation lagras och vidarebefordras till anslutna entreprenörer.
Endast utvalda förfrågningar utan personlig information publiceras på hemsidan (endast län-, kommun- och kommentarfältet).

Hjälp med att dränera eller dränering?

Stockholms län:

Dränering av privat fastighet, gärna isodrän eller liknande. Huset är 1090 x 850 cm. Huset är just köpt med tillträde 2010-12-01 och vill försöka få dräneringen utförd mellan 2010-12-06 med absolut sista datum 2011-01-31 (men helst om möjligt före Jul). Okänt skick idag men medveten om att det finns berg som på minst en sida gränsar mot husgrunden.

Södermanlands län:

Dränering av suteränghus byggt 1970. Ligger mot berggrund på en hög punkt i området. Aktuellt under hösten eller våren att genomföra, beroende på entreprenören och vad vi kommer överens om. Mer akut med två av väggsidorna på huset att göras, gärna innan vintern. Vi vill ha in offerter, gärna från företagare i närområdet av Sund, Vagnhärad.

Dränering

Dränering behövs för alla typer av husgrunder och hur dräneringen skall utföras beror på markförhållanden och vilken typ av husgrund man har. Fuktskydd för att hålla källarväggen eller betongplattan fri från fukt. Dräneringsrör som leder bort vatten samt makadam eller grövre grus som effektivt leder bort fukt och vatten.

Bygghjälpen hjälper dig att finna rätt markentreprenör/grävare för att få dräneringen rätt utförd. Man skall inte stirra sig blind på priset utan det är viktigt att anlita rätt fackman för att jobbet skall bli riktigt utfört.